arbo adviezen: gezondheidsmanagement

Verzuim en verloop zijn indicatoren die iets zeggen over de organisatie. De organisatie heeft de mogelijkheid deze indicatoren te beïnvloeden. Onze benadering is: van verzuim naar gezondheid. De benaderingswijze blijkt uit onderstaand schema:

ziekteverzuimbeleid versus    gezondheidsmanagement
protocollen   oplossend vermogen
zorgen cq. verzorgd worden   eigen verantwoordelijkheid
afwezig (ook grijs verzuim)   aanwezig
overleven   doelen stellen en halen
re-actief   pro-actief
kosten   baten
beheersen   participeren
niet kiezen   keuzes maken
verzuimgesprek   coaching
sturen op ontevredenheid   sturen op tevredenheid
onmogelijkheden   mogelijkheden
wat kan ik niet   wat kan ik wel
ziekmelding   verlof vragen

In het gezondheidsmanagement zijn de volgende ontwikelingen van belang:
personeelstekorten
verhoging pensioengerechtigde leeftijd ofwel door werken bij 65 jaar
de zelfstandige medewerker met eigen regie en zorg voor vitaliteit
faciliteren door organisatie