arbo adviezen: interne arbodienst

Een interne arbodienst is van belang voor de eigen regie in het gezond houden van de organisatie. Er kan direct op verzuimsituaties worden ingespeeld. Er is sprake van korte communicatielijnen, waarbij de vinger aan de pols kan worden gehouden.
Bij kleinere organisaties kunnen waar nodig de diverse disciplines naar behoefte op consultbasis worden ingehuurd.