organisatieadviezen: algemeen

Onze advisering en ondersteuning op het brede gebied van Personeel en Organisatie spitst zich toe op specifieke ervaring in de volgende activiteiten:

 

 • Organisatie:
  -organisatieonderzoek: structuur en aanpassingen
  -begeleiding van organisatieveranderingen
  -interim-management
  -functiebeschrijvingen en -waardering
  -trainen en coachen van het management
   
 • Sociaal beleid:
  -formuleren van beleid
  -actualiseren van beleid
  -arbo-beleid
   
 • Personeelszaken:
  -opzetten van personeelsafdeling
  -waarneming afdelingsleiding ad interim
  -tijdelijke versterking van de personeelsafdeling
  -advisering in ontwikkeling en toepassing van personeelsinstrumenten
  -arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten
  -advisering en ontwikkeling opleidingsbeleid
  -gebruik van ken- en stuurgetallen
   
 • Personele bezetting:
  -functievorming
  -werving, selectie en aanstelling
  -loopbaanadvisering
  -counseling
  -ziekteverzuimbegeleiding
  -ontslagadvisering
   
 • Communicatie:
  -scholing gespreksvaardigheden en gesprekstechnieken
  -scholing managementvaardigheden
  -scholing ondernemingsraad