organisatieadviezen: functiewaardering

Functiewaardering is meer dan alleen functies waarderen!

Onderdelen van deze dienstverlening zijn:

  • Advisering, bespreken, besluiten en uitvoeren het projectplan in samenwerking met projectgroep opdrachtgever
  • Basis van het functie- en loongebouw opzetten ter besluitvorming van directie
  • Voorlichting en informatie ten behoeve van medewerkers en de OR
  • Opstellen van resultaatgerichte functiebeschrijvingen, bestaande uit: . Het houden van een functie-interview . Het opstellen van de concept-functiebeschrijving . Bespreking concept-functiebeschrijving . Verwerking correcties tot definitieve functiebeschrijving ofwel: . het opstellen van conceptfunctiebeschrijvingen, gebruikmakend van de uitgebreide database en aan te reiken informatie door de organisatie . Bespreking conceptfunctiebeschrijving . Verwerking correcties tot definitieve functiebeschrijving
  • Opstellen Indelingsadviezen bestaande uit . per functie het maken van een scorepatroon met een voorlopige indeling; . het opstellen van de functiematrix per afdeling c.q. organisatieonderdeel; . bespreking van de voorlopige indelingen met de bijbehorende matrix . het opstellen van de definitieve indelingen met korte onderbouwing, waarbij per functie het eventuele verschil met een relevante ijkfunctie wordt aangegeven
  • Het scholen van leidinggevenden in het beschrijven en indelen van functies
  • Het scholen van de Interne Bezwaren Commissie (IBC) inzake het beschrijvings- en indelingstraject
  • Expertrol bij indelen van functies, bewaking van het systeem en bij bezwaar- / beroepsprocedures.