Ruiter & Partners b.v.

Ruiter & Partners bv te Veeningen -opgericht in 1996- is als onafhankelijk bureau gespecialiseerd in advisering en ondersteuning op het gebied van Personeel en Organisatie, met name werkzaam bij organisaties in de Gezondheidszorg en Welzijnssector en specialist van het functiewaarderingssysteem in de gezondheidszorg en MNT.

Wij houden ons bezig met

Onze organisatieadviezen zijn gericht op het realiseren en actueel houden van een logisch functiegebouw. Hierbij zijn duidelijke grenzen in de verantwoordelijk-heden en bevoegdheden van alle betrokkenen van belang. Een duidelijke en transparante organisatie is het resultaat.

Onze arbo adviezen hebben de afgelopen jaren een duidelijke verandering ondergaan. De ommezwaai is gemaakt van advisering inzake ziekteverzuimbeleid naar het managen van gezondheid in organisaties.